Што патрэбна знаць вучням аб праходжанні воінскай службы

Што патрэбна ведаць вучням аб праходжанні воінскай службы

ПЕРШЫ КРОК У ВАЕНКАМАТ скачаць

ПРЫЗЫЎНІК ПАВІНЕН ВЕДАЦЬ скачаць

АДТЭРМІНОЎКА АД СЛУЖБЫ Ў АРМІІ скачаць

ХОЧАШ НА КАНТРАКТ - ЖМІ СЮДЫ скачаць

УХІЛІЎСЯ АД СЛУЖБЫ – АДКАЖЫ скачаць

 

Крымінальная адказнасць за ўхіленне ад мерапрыемстваў прызыву на вайсковую службу

Грамадская небяспека гэтага складу злачынства заключаецца ў тым, што ўхіленне прызыўнікоў, ваеннаабавязаных або рэзервістаў ад ваеннай службы або мабілізацыі зніжае ступень боегатоўнасці ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь, што асабліва небяспечна падчас розных узброеных канфліктаў. Таксама варта адзначыць, што ўхіленне ваеннаабавязаных ад навучальных збораў таксама можа зніжаць якасць падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі ваеннаабавязаных, якія знаходзяцца ў запасе ў мірны час. Такім чынам, дадзеныя злачынствы не толькі прычыняюць істотную шкоду інтарэсам ваеннай службы, але і падрываюць ступень гатоўнасці нашых узброеных сіл да адбіцця рознага роду замахаў на суверэнітэт нашай краіны.

 Артыкул 435 КК Рэспублікі Беларусь – ухіленне ад мерапрыемстваў прызыву на вайсковую службу змяшчае дзве часткі і заўвагу:

 1. Ухіленне ад мерапрыемстваў прызыву на вайсковую службу - караецца штрафам, або арыштам на тэрмін да шасці месяцаў, або абмежаваннем волі на тэрмін да двух гадоў, або пазбаўленнем волі на той жа тэрмін.
 2. Ухіленне ад мерапрыемстваў прызыву на вайсковую службу, учыненае шляхам наўмыснага прычынення сабе цялеснага пашкоджання, або сімуляцыі захворвання, або падробкі дакументаў, або іншага падману, - караецца абмежаваннем волі на тэрмін да пяці гадоў або пазбаўленнем волі на той жа тэрмін.

Заўвага. Прызыўнік, рэзервіст або ваеннаабавязаны, якія ўпершыню ўчынілі дзеянні, прадугледжаныя часткай 1 гэтага артыкула, часткай 1 артыкула 436, артыкулам 437 гэтага Кодэкса, могуць быць вызвалены ад крымінальнай адказнасці, калі зробленае з'явілася следствам збегу цяжкіх абставін.

Аб'ектам злачынства з'яўляецца ўстаноўлены парадак камплектавання Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь.

У адпаведнасці з арт.57 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь абарона Рэспублікі Беларусь з'яўляецца канстытуцыйным абавязкам і свяшчэнным абавязкам кожнага грамадзяніна.

Аб'ектыўны бок злачынства выяўляецца ва ўхіленні ад прызыву на ваенную службу. Заклік грамадзян на ваенную службу і службу ў рэзерве ўключае наступныя мерапрыемствы:

 • яўка на медыцынскі агляд (абследаванне)
 • правядзенне медыцынскага агляду (абследавання)
 • пасяджэнне прызыўной камісіі
 • яўка прызваных грамадзян у ваенны камісарыят, на прызыўны (зборны) пункт для адпраўкі да месца службы
 • знаходжанне прызваных грамадзян у ваенным камісарыяце, на прызыўным (зборным) пункце для адпраўкі да месца службы
 • адпраўка прызваных грамадзян да месца службы

Такім чынам, пад ухіленнем ад мерапрыемстваў прызыву на ваенную службу трэба разумець няяўку ваеннаабавязанага без уважлівых прычын на ўказаную ў парадку дня дату і месца, час і мерапрыемства. Склад злачынства па заканадаўчай канструкцыі - фармальны. Яно прызнаецца скончаным з моманту няяўкі на пункт збору.

Суб'ектыўны бок злачынства характарызуецца прамым намерам і спецыяльнай мэтай - ухіленнем ад прызыву на ваенную службу, г.зн. вінаваты ўсведамляе, што ўхіляецца ад мерапрыемстваў прызыву і жадае гэтага. Матыў злачынства можа быць любым і не ўплывае на кваліфікацыю дзеянняў вінаватага.

Суб'ект - грамадзянін Рэспублікі Беларусь, які дасягнуў 18-гадовага ўзросту.

Уважлівымі прычынамі невыканання асобай ускладзеных на яе законам абавязкаў удзельнічаць у мерапрыемствах прызыву на ваенную службу могуць быць аднесены ў кожным канкрэтным выпадку самыя розныя абставіны, напрыклад хвароба самога грамадзяніна, якая пазбаўляе яго магчымасці з'явіцца на пункт збору, смерць або цяжкая хвароба яго блізкіх, з'явы стыхійнага характару. - пажар, аварыя на транспарце, паводка і да т.п.), затрыманне прызыўніка органамі ўлады, неатрыманне ім позвы не па яго віне і да т.п. Прычыны няяўкі павінны быць пацверджаны дакументамі адпаведных кампетэнтных органаў або аб'ектыўнымі абставінамі.

У адпаведнасці з арт.31 Закона Рэспублікі Беларусь ад 5 лістапада 1992 г. № 1914-XII «Аб воінскім абавязку і воінскай службе» ад прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве вызваляюцца грамадзяне:

 • прызнаныя па стане здароўя непрыдатнымі да ваеннай службы з выключэннем з воінскага ўліку;
 • бацькі, маці, родныя браты або сёстры якіх, з'яўляючыся ваеннаслужачымі, асобамі начальніцкага і радавога складу органаў унутраных спраў, Следчага камітэта Рэспублікі Беларусь, органаў фінансавых расследаванняў, органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях, загінулі або памерлі або сталі інвалідамі I або II групы ў выніку калецтвы (раненні, траўмы, кантузіі), захворванні, атрыманых пры выкананні абавязкаў ваеннай службы (службовых абавязкаў), а таксама з ліку дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў. Грамадзяне, якія маюць права на вызваленне ад прызыву па гэтай падставе, могуць быць прызваны на ваенную службу, службу ў рэзерве па іх жаданні;
 • якія праходзяць або прайшлі альтэрнатыўную службу;
 • якія прайшлі ваенную службу або іншым чынам выканалі воінскі абавязак у іншай дзяржаве.

Прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве не падлягаюць грамадзяне:

 • якія адбылі пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі ў папраўчых установах;
 • якія адбываюць пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі, грамадскіх ці папраўчых прац, абмежаванні волі ці арышту;
 • якія маюць судзімасць;
 • у дачыненні да якіх судом прыменены прымусовыя меры бяспекі і лячэння, - на працягу тэрміну прымянення гэтых мер;
 • у дачыненні да якіх ажыццяўляецца крымінальны пераслед або крымінальная справа перададзена пракурору для накіравання ў суд або ажыццяўляецца судовая вытворчасць.

Частка другая гэтага артыкула прадугледжвае адказнасць за ўхіленне ад прызыву на ваенную службу, учыненае шляхам:

1) наўмыснага прычынення сабе цялеснага пашкоджання або 2) сімуляцыі хваробы або 3) шляхам падробкі дакументаў або з выкарыстаннем 4) іншага падману. Прычыненне сабе цялеснага пашкоджання, так званага членашкодніцтва, можа ахопліваць прычыненне, як лёгкага, так і менш цяжкага цялеснага пашкоджання. Пры гэтым, калі членашкодніцтва прычыняецца іншай асобай, па просьбе вінаватага, то да адказнасці прыцягваецца не толькі ваеннаабавязаны, але і памагаты, як саўдзельнік дадзенага злачынства са спасылкай на ст.16 КК, г.зн. па арт.16 і ч.2 арт.435 КК.

Пад прычыненнем сабе цялесных пашкоджанняў разумеецца наўмыснае пашкоджанне якога-небудзь органа або тканак свайго цела, ажыццёўленае любым спосабам, у выніку чаго асоба прызнаецца непрыдатнымі да нясення ваеннай службы. Шкода можа быць нанесена як самім прызыўніком, так і іншай асобай па яго просьбе.

Пад сімуляцыяй хваробы разумеецца выява хваробы або асобных яго сімптомаў чалавекам, які не пакутуе дадзеным захворваннем, або прыпісванне сабе неіснуючых фізічных недахопаў з мэтай вызвалення ад прызыву на ваенную службу. Пад сімуляцыяй хваробы можа разумецца і перабольшанне сімптомаў наяўнага захворвання.

Пад падробкай дакументаў трэба разумець прадстаўленнем ваеннаабавязаным прызыўной камісіі фальшывых дакументаў, якія даюць магчымасць атрымаць вызваленне або адтэрміноўку ад прызыву на ваенную службу.

Прызыўнік, які ўпершыню ўчыніў дзеянні, прадугледжаныя арт.435 ч.1 КК Рэспублікі Беларусь, можа быць вызвалены ад крымінальнай адказнасці, калі зробленае з'явілася следствам збегу цяжкіх абставін. У дадзеным выпадку маецца ў выглядзе сітуацыя, калі чыннікі ўхілення з'явіліся непаважлівымі, і вінаваты мог выканаць свой абавязак. Падставай вызвалення ад крымінальнай адказнасці з'яўляецца такі збег цяжкіх абставін, якія самі па сабе не перашкаджалі выкананню абавязку, але абумовілі матывы вінаватых паводзін, якія заслугоўваюць ласкі. Такім прыкладам можа паслужыць сітуацыя, калі ў сям'і суседзяў засталіся без апекі малалетнія дзеці, клопат аб якіх прыняў на сябе вінаваты.

Адначасова з гэтым прызыўнікам варта памятаць і пра тую акалічнасць, што прыцягненне да крымінальнай адказнасці цягне за сабой пэўныя праблемы з працаўладкаваннем, выездам за мяжу, атрыманнем крэдыту ў банку і г.д., але ад службы ў войску не вызваляе.